|
Tlačiť E-mail

Nekradnite texty, neoplatí sa to !

Všetky texty uvedené na tomto portáli podliehajú ochrane na základe Zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších predpisov. Toto platí aj v prípade, že tak nie je v textoch priamo uvedené.

Kopírovaním akéhokoľvek textu alebo jeho časti z hociktorej stránky portálu KBY-RADY porušíte práva spoločnosti CAMIN s.r.o. rovnako ako aj práva všetkých osôb, ktoré sa podielali na tvorbe obsahu toho portálu.

Pri zistení porušenia vyššie uvedeného zákona v ktorejkoľvek časti budeme najprv mimosúdnou cestou žiadať adekvátnu náhradu, v prípade neochoty aj súdnou cestou.

 

Vieme ako zistiť krádež textov

Vykonávame pravidlené kontroly krádeže textov prostredníctvom bežných vyhľadávacích nástrojov na internete. Sú však aj sofistikovanejšie nástroje, poznáme ich a pravidelne s nimi pracujeme.

Internet nie je anonymný, dá sa od poskytovateľa webhostingu a registrátora domén vypátrať majiteľa domény. Rovnako aj autora textov, dátumu, času a miesta, kde, kým a kedy bol porušený autorský zákon. Disponujeme dokazovacími prostriedkami v prípade súdneho sporu, ktoré usvedčia porušovateľa autorských práv a autorského zákona.

 
feedback

Chcem ONLINE návrh môjho KRBU zdarma a podľa zadania:

* údaje označené hviezdičkou sú povinné

 

*  Váš email
*  Priezvisko
*  Krstné meno
*  Mobil
*  Typ kúrenia
*  Druh paliva:
*  Stojí už komín?
    Ak áno, potom
*  Dom bude nízkoenergetický?
*  Dom bude s rekuperáciou?
*  Pošlete nám rez domu emailom?
*  Pošlete pôdorys domu?
    Ak treba, napíšte ďalšie info

 


Vaše údaje sú v bezpečí. Odoslaním osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním Vaše údaje sú v bezpečí. Odoslaním
osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním